Plan usługiwania Styczeń - 2019

Data05.01.2019
godz. 930
12.01.2019
godz. 930
19.01.2019
godz. 930
26.01.2019
godz. 930
Prowadzący pierwszą część----
Prowadzący lekcję----
Prowadzący lekcję dla młodzieży----
Temat lekcjiEWANGELIA Z WYSPY PATMOSPOŚRÓD ŚWIECZNIKÓWPRZESŁANIA JEZUSA DO SIEDMIU ZBORÓWGODZIEN JEST TEN BARANEK…
KazanieS. SowaP. MickiewiczT. GudzowskiM. Kubień