Zachęcamy do samodzielnego studiowania Pisma Świętego. Zaprszamy również na lekcje biblijne odbywające się w każdą sobotę o godzinie 9:30. Tematy lekcji na bieżący kwartał znajdują się poniżej. Polecamy również nagrania Szkoły sobotniej Hope Channel. Kwartalnik zawierający omawiane tematy można kupić w tym skepie znaki czasu.

Tematy lekcji biblijnych (4 kwartał 2017)

Lekcja 107 PaździernikApostoł Paweł w Rzymie
Lekcja 214 PaździernikSpór
Lekcja 321 PaździernikStan ludzkości
Lekcja 4 28 PaździernikUsprawiedliwienie przez wiarę
Lekcja 504 ListopadWiara Abrahama
Lekcja 611 ListopadAdam i Jezus
Lekcja 718 ListopadPokonanie grzechu
Lekcja 825 ListopadKim jest człowiek z 7. Rozdziału listu do Rzymian?
Lekcja 902 GrudzieńŻadnego potępienia
Lekcja 1009 GrudzieńDzieci obietnicy
Lekcja 1116 GrudzieńWybrani
Lekcja 1223 GrudzieńZło dobrem zwyciężaj
Lekcja 1330 GrudzieńChrześcijańskie życie.

Szkoła sobotnia Hope Channel