Zachęcamy do samodzielnego studiowania Pisma Świętego. Zaprszamy również na lekcje biblijne odbywające się w każdą sobotę o godzinie 9:30. Tematy lekcji na bieżący kwartał znajdują się poniżej. Polecamy również nagrania Szkoły sobotniej Hope Channel. Kwartalnik zawierający omawiane tematy można kupić w tym skepie znaki czasu.

Tematy lekcji biblijnych (2 kwartał 2017)

Lekcja 101 KwiecieńPIOTR
Lekcja 208 KwiecieńDZIEDZICTWO NIEZNIKOME
Lekcja 315 KwiecieńKRÓLEWSKIE KAPŁAŃSTWO
Lekcja 4 22 KwiecieńWSPÓŁŻYCIE SPOŁECZNE
Lekcja 529 KwiecieńŻYCIE DLA BOGA
Lekcja 606 MajCIERPIENIE DLA CHRYSTUSA
Lekcja 713 MajSŁUŻEBNE PRZYWÓDZTWO
Lekcja 820 MajJEZUS W LISTACH PIOTRA
Lekcja 927 MajBĄDŹ TYM, KIM JESTEŚ
Lekcja 1003 CzerwiecPROROCTWA I PISMO ŚWIĘTE
Lekcja 1110 CzerwiecFAŁSZYWI NAUCZYCIELE
Lekcja 1217 CzerwiecDZIEŃ PAŃSKI
Lekcja 1324 CzerwiecGŁÓWNE TEMATY LISTÓW PIOTRA

Szkoła sobotnia Hope Channel