Misja ChSCh

Dodane przez Radek   02 lutego, 2014
Jesteśmy ogólnopolską organizacją pożytku publicznego (OPP). Naszą misją jest pomoc ludziom, aby mogli rozwijać się, żyć godnie i szczęśliwie. Zrzeszamy ludzi dobrej woli bez względu na wyznanie, narodowość, płeć, wiek czy rasę. Podejmowane przez nas działania odzwierciedlają un...
czytaj dalej

Klub zdrowia

Dodane przez Radek   02 lutego, 2014
Jeżeli interesujesz się problematyką zdrowia, poszukujesz miejsca, w którym mógłbyś zdobyć rzetelną wiedzę na ten temat, przedstawioną w przystępny sposób przez profesjonalną kadrę, znalazłeś się na odpowiedniej stronie. Pragniesz uzyskać informacje o czynnikach wpływających na ...
czytaj dalej

Pomoc osobom ubogim

Dodane przez Radek   02 lutego, 2014
Praca na rzecz osób ubogich ma głęboki sens przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. Wszelka pomoc społeczna świadczona potrzebującym: przekazywanie żywności, odzieży i darów rzeczowych czy udzielanie wsparcia finansowego służy bowiem wyrównywaniu szans tych osób na samodzielne ...
czytaj dalej