Misja ChSCh

Dodane przez Radek - 02 luty, 2014
Jesteśmy ogólnopolską organizacją pożytku publicznego (OPP). Naszą misją jest pomoc ludziom, aby mogli rozwijać się, żyć godnie i szczęśliwie. Zrzeszamy ludzi dobrej woli bez względu na wyznanie, narodowość, płeć, wiek czy rasę. Podejmowane przez nas działania odzwierciedlają uniwersalne wartości chrześcijańskie, takie jak poszanowanie praw i godności każdego człowieka oraz współczucie i troska o osoby znajdujące się w potrzebie. Promujemy wolontariat oraz dobroczynność na co dzień.
Nasze cele

    wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich potencjału
    przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób ubogich i poprawa jakości ich życia
    integracja społeczna osób z niepełnosprawnością
    popularyzowanie wartości rodzinnych
    aktywizacja i integracja społeczna seniorów
    poprawa stanu zdrowia społeczeństwa.


Wpłać swój dar na konto zbiórki publicznej:

Chrześcijańska Służba Charytatywna
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
89 1240 1994 1111 0010 3341 1988

1% podaku
http://www.chsch.pl