Pomoc osobom ubogim

Dodane przez Radek - 02 luty, 2014
Praca na rzecz osób ubogich ma głęboki sens przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. Wszelka pomoc społeczna świadczona potrzebującym: przekazywanie żywności, odzieży i darów rzeczowych czy udzielanie wsparcia finansowego służy bowiem wyrównywaniu szans tych osób na samodzielne funkcjonowanie. Podobne znaczenie mają nasze działania na rzecz aktywizacji bezrobotnych – znalezienie i podjęcie pracy pozwala przecież zyskać na niezależności.
Pomoc w zaspokajaniu tych przyziemnych, zdawałoby się, potrzeb niejednemu przywróciła radość życia i nadzieję na lepsze jutro.